image

Usluge


Usluge

Dr Milena Lozić kroz razgovor sa svojim pacijentima uspostavlja dijagnozu psihijatrijskog poremećaja i sprovodi adekvatnu terapiju u cilju izlečenja.
Bavi se svim vrstama psihijatrijskih poremećaja, a neki od najučestalijih poremećaja novog doba jesu depresija, anksiozni poremećaji, panični napadi, psihoze.

U ordinaciji dr Lozić pacijenti mogu prisupiti i psihoterapiji. Psihoterapija se sprovodi iz najrazličitijih razloga: ako pacijent ima manjak samopouzdanja, kada ima poremećaj ishrane, u slučaju problema u odnosu sa partnerom i slično.

Usluga koju takođe možete dobiti u specijalističkoj psihijatrijskoj ordinaciji dr Milene Lozić jeste davanje psihijatrijskog mišljenja u cilju smeštaja u dom, oduzimanja poslovne sposobnosti, pravljenja ugovora o doživotnom izdržavanju i drugo. 

Captioned Image
Captioned Image
Captioned Image